] > Comptabilitat per a associacions i fundacions - SUPORT ASSOCIATIU
 
 

Comptabilitat per a associacions i fundacions

PDF | Imprimir | Trametre a un amic |
 | 
Imatge de calculadora i teclat

Portar la comptabilitat d'una entitat sense ànim de lucre no és només una obligació legal sinó també una eina que ens ajuda a gestionar-la, a rendibilitzar els nostres recursos i tenir-ne un control eficaç.

Els serveis de gestió comptable de Suport Associatiu estan adaptats a les diferents necessitats de les entitats del Tercer Sector, des de les més petites que funcionen amb un llibre de caixa, fins a associacions declarades d’utilitat pública o fundacions que s’auditen, rendeixen comptes i presenten memòries a Hisenda.

 
Serveis Àrea Comptable:
 • Confecció de la comptabilitat:
  • Entrada d’assentaments comptables i tancament comptable.
  • Control dels centres de cost.
  • Confecció del balanç de situació i comptes de resultats.
  • Control pressupostari i llistats de desviacions.
  • Lliurament del Llibre del Major, del Diari i balanços finals.
 • Revisió de la comptabilitat:
  • Revisió del Major.
  • Revisió dels centres de cost.
  • Revisió del balanç de situació i comptes de resultats.
  • Assessorament per al tancament comptable.
  • Proposta e rectificacions o de millores en l'entrada d'assentaments.
 • Confecció dels Comptes Anuals: balanç de situació, comptes de resultats, estat de canvis en el patrimoni net, confecció de la memòria econòmica.
 • Confecció de la Memòria d'Hisenda: rendes exemptes i no exemptes, ingressos, despeses i inversions per projectes o activitats, aplicació de les rendes i retribucions a membres del patronat o representants, etc.
 
 

Les entitats sòcies del Club de Suport compten amb tarifes especials en tots els serveis de Suport Associatiu

 
 
[Pujar]
 
 
 
Carrer Riu Anoia 42-54 08820 El Prat de Llobregat Barcelona. Telèfon: 93 474 74 50 . Correu electrònic: info@suport.org | Polítiques de privacitat