] > Polítiques d'accessibilitat - SUPORT ASSOCIATIU
 
 

Polítiques d'accessibilitat

PDF | Imprimir | Trametre a un amic |
 | 

Accessibilitat

L'accessibilitat web fa referència a la possibilitat d'accedir als continguts dels llocs web per part de totes les persones, amb independència de les seves capacitats físiques, intel·lectuals o tècniques i del seu context d'ús.

El World Wide Web Consortium (W3C) és el màxim organisme a Internet encarregat de promoure i definir les directrius d'accessibilitat web.

Suport Associatiu assoleix un nivell d'accessibilitat AA, ampliat amb alguns punts i recomanacions del nivell AAA per tal de millorar l'accessibilitat final.

No obstant això, seguim treballant per a adaptat cada cop més tot el nostre web a les pautes del W3C i eliminar les barreres que impedeixen l'accés a la informació.

Per això, si trobeu cap dificultat en l'accés al nostre web o teniu algun suggeriment que voldríeu fer-nos arribar, podeu adreçar-vos a nosaltres mitjançant el nostre formulari de contacte.

Accessibilitat a la web de Suport Associatiu

S'han adoptat una sèrie de mesures amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat. Això comporta, entre d'altres, els següents avantatges:

 • Facilita l'accés a la web de totes les persones amb independència de les seves condicions físiques, entorn o edat.
 • Permet l'accés des de diferents navegadors.
 • Inclou continguts clars i ben estructurats. .
 • Millora la navegació i l'experiència de l'usuari, mitjançant barres de navegació fixes a la part superior.
 • S'adapta a la configuració de pantalla de cada usuari, permetent l'ampliació de continguts sense perdre l'estructura de la pàgina. Es visualitza correctament amb independència del hardware o software emprat.

Entre les mesures adoptades:

 • Ordre lògic de presentació dels elements en pantalla i dels continguts en el codi.
 • Sistema de navegació simplificat format principalment per una capçalera, un sistema de camí de navegació, un menú lateral, una zona central de continguts i una barra de navegació de tecles d'accés ràpid situada a la franja superior de la pàgina.
 • Ús dels estàndards del W3C:
  • Gramàtica XHTML strict i CSS 2.1
  • Pautes d'Accessibilitat per al contingut web (WCAG nivell AA, incloent tots els punts possibles del nivell AAA) de la norma UNE 139803:2004.
  • Segueix les pautes d'accessibilitat de la WAI incorporades a la norma UNE 139803:2004 (Només admet els nivells de conformitat AA i AAA).

Dreceres de teclat

Les dreceres emprades són:

 • 0: Contingut principal
 • 1: Accessibilitat
 • 2: Pàgina principal
 • 3: Mapa Web
 • 4: Contacte
 • 5: Inscripció

L'ús de les dreceres ve condicionat pel navegador:

 • Internet Explorer 5 o superiors: Alt + Tecla d'accés ràpid + Tecla Enter
 • Netscape: Alt + Tecla d'accés ràpid + Tecla enter
 • Mozilla Firefox fins a 1.5: Alt + Tecla d'accés ràpid + Tecla Enter
 • Mozilla Firefox 2.0: Alt + May+ Tecla d'accés ràpid (configuració avançada en el navegador amb dues tecles.)
 • Opera: Tecla Majúscules + Esc per a activar les tecles d'accés ràpid
 • MacOS: Ctrl + Tecla d'accés ràpid.

Motius per a complir la normativa

 • L'ús de la Web s'està estenent en totes les àrees de la societat.
 • Existeixen barreres que dificulten l'accés de moltes persones amb discapacitats.
 • Milions de persones tenen discapacitats que les afecten en l'accés a la Web (del 10% al 20% de la població en la majoria de països viu amb alguna mena de discapacitat.)
 • L'edat mitjana de la població està augmentant (dificultat de visió, d'audició, destresa)

Tipus de discapacitats

 • Discapacitat visual: les persones invidents o amb dificultats de visió que usen navegadors de veu necessiten gràfics etiquetats, taules ben marcades, poder augmentar les mides de la lletra, etc.
 • Discapacitat auditiva: les persones sordes o amb dificultats d'audició es veuen afectades per l'absència d'etiquetes en els àudios (vídeos sense subtítols, arxius de so sense transcripció, etc.).
 • Discapacitat física: persones que tenen Parkinson, lesions els braços, tremolor de mans, moviments involuntaris, paràlisi etc., necessiten que la pàgina que visitin tingui l'alternativa de les tecles de drecera.
 • Discapacitat cognitiva: persones amb dèficit d'atenció, dislèxia, falta de memòria, etc., troben dificultats en els elements visuals o sonors que no es poden desactivar, en la manca de gràfics que recolzin el contingut, en la manca d'organització de l'estructura dels continguts, en les mides fixes de lletra, etc.
 • Discapacitat tecnològica: persones que naveguen amb MODEM o ordinadors antics, connexions lentes, navegadors no actualitzats necessiten que el disseny s'adapti a pantalles de baixa resolució, que la pàgina sigui visible sense fulls d'estil i sense imatges.
 
[Pujar]
 
 
 
Carrer Riu Anoia 42-54 08820 El Prat de Llobregat Barcelona. Telèfon: 93 474 74 50 . Correu electrònic: info@suport.org | Polítiques de privacitat